جلسات گذشته

  

 

فلسفه هگل

   جلسه نهم  : هنر سمبولیک  

 همراه با رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

2017تاریخ:8 آوریل  

OISE مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان 

-----------------------------------------------  

دوستان و همراهان گرامی  هفتمین جلسه  از فلسفه حق هگل  را با حضور رامین جهانبگلو در تورنتو ادامه دادیم
توصیه شده بود که صفحه های 300 تا 400 کتاب زیر مطالعه شود
 https://www.youtube.com/redirect?v=uuC3rGwXMD0&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fmonoskop.org%2Fimages%2F0%2F05%2FHegel_GWF_Aesthetics_Lectures_on_Fine_Art_Vol_1_1975.pdf&redir_token=Evsp6wIRwrv9i5kh-mbjWMU0fOV8MTUxNDgyMDc3N0AxNTE0NzM0Mzc3

 

ویدئوی جلسه :سخنرانی و پاسخ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید