جلسات گذشته

 اولين جلسه از فصل

درس هايى درباره پديدارشناسي روح هگل

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ٤٤٢٢، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ١٢ ژانويه ٢٠١٣، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

-------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

پدیدار شناسی روح هگل ۱

-------------------------------------------------------

:صدای جلسات

قسمت اول

قسمت دوم

-------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

پاراگراف اول تا پنجم كتاب پديدارشناسى روح هگل

-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید