جلسات گذشته

چهاردهمین جلسه از فصل

:درس هايى درباره پديدارشناسی روح هگل

کاوشی در نقد روش آرمان گرایانه بر دیدگاه‌های مارکس و هگل از دولت و جامعه مدنی

----------------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۲۷ آوریل ۲۰۱۳، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

----------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

پدیدارشناسی روح هگل ۱۴

-------------------------------------------------------

:صدای جلسات

قسمت اول

قسمت دوم

-------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

Hegel's Universal in Marx, Durkheim and Weber: The Role of Hegelian Ideas in the Origin of Sociology

Marx's Idealist Critique of Hegel's Theory of Society and Politics

:در این جلسه در مورد سؤالات زیر بحث شد

 تا چه حد، نقد مارکس از جامعه مدنی هگل به جا و تحلیلی است؟

  از دیدگاه شما، جامعه مدنی و دولت ایده‌آل چه خصوصیاتی دارند؟

 چگونه جامعه مدنی و دولت میتواند از خود محوری شخصی‌ و منفعت گرای گروهی مصون بماند؟

 نقش قانون در حفظ و ایجاد جامعه مدنی و دولتی پایدار مخصوصا در جوامع مثل ایران چیست؟

 در تبیین یک نظر یه فلسفی‌، مفاهیم انتزاعی چگونه باید و توسط چه سنجه‌های شکل عملی‌ به خود بگیرند؟

 -------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید