جلسات گذشته

پانزدهمین جلسه از فصل

:درس هايى درباره پديدارشناسی روح هگل

مروری بر مفاهیم دیالکتیک و بیلدونگ در اندیشه هگلی

----------------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۲۷ آوریل ۲۰۱۳، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

-------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

 :در این جلسه در مورد سؤال زیر بحث شد

با در نظر گرفتن مطالعه مقدمه تاکنون و بحث‌های مطرحه، به نظر شما متدولوژی نگاه و برخورد هگلی به مفاهیم فلسفی‌ چگونه بر نحوه اندیشیدن شما کمک کرده و تاثیری گذشته است؟

 -------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید