جلسات گذشته

 

 بیست و چهارمين جلسه از فصل

درس هايى درباره پديدارشناسی روح هگل

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ١٣ ژوئيه ۲۰۱۳، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

-------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

پدیدارشناسی روح هگل ٢٤

-------------------------------------------------------

:صدای جلسات

قسمت اول

قسمت دوم

-------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

پاراگراف پنجاه و نهم تا شصت و یکم كتاب پديدارشناسى روح هگل

 -------------------------------------------------------
در اين جلسه در مورد سؤالات زير بحث شد
 آیا شما ناپلئون را یک ضّد انقلاب می‌دانید خیانت کار به ایده‌آل‌های انقلاب فرانسه یا رهبری لازم و کاریسماتیک پیشبرنده و لازم بعد از تلاطم‌های دوران بعد از وحشت؟
 چه شباهت‌هايی میان انقلاب ایران و فرانسه می‌بینید و آیا به نظر شما هر دو به یک سرنوشت مختوم نیستند؟
 آیا نگاه ضّد‌هگلی مبنی بر عدم وجود حقیقت‌های تاریخی‌ قابل توجیه است و چگونه ظهور ناپلئون و خمینی در مسیر تاریخ ایران و فرانسه می تواند این ایده را تقویت کند؟
 چگونه می‌توان ضرورت و توجیه اقدام انقلابی در مقابل فرآیند اصلاحی را در شرایط متفاوت با در نظر گرفتن ایده‌های هگلی سنجید؟ 

  -------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید