جلسات گذشته

 سومين جلسه از فصل

درس هايى درباره پديدارشناسی روح هگل

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ٢٢١٢، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ٢٦ ژانويه ٢٠١٣، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

-------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران

 

 ۳ پدیدار شناسی روح هگل

-------------------------------------------------------

:صدای جلسات

قسمت اول

-------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

پاراگراف ششم تا هشتم كتاب پديدارشناسى روح هگل

-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید