جلسات گذشته

   

هستی و زمان هایدگر- جلسهسوم

     ------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه  بیست و سوم اوت ۲۰۱۴ ، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

---------------------------------------------------  

هستی و زمان هایدگر 3 - سخنرانی

هستی و زمان هایدگر 3 - پاسخ به پرسش ها  

----------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید