جلسات گذشته

   

هستی و زمان هایدگر- جلسه ششم

     ------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه سیزدهم سپتامبر ۲۰۱۴ ، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

---------------------------------------------------  

فصل مارتین هایدگر، جلسه ششم: پرسش از تکنولوژی- سخنرانی 

  

فصل مارتین هایدگر، جلسه ششم: پاسخ به پرسشها .

 

 

----------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه


نسخه انگلیسی:
Question Concerning Technology
 -------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید