جلسات گذشته

حکومت قانون و حقوق بشر

 

همراه با حسین رئیسی

------------------------------------

 

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: ۷ ژوئیه ۲۰۱۲ ،  از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

حکومت قانون و حقوق بشر (سخنرانی) - اخلاق ۲۳

 

حکومت قانون و حقوق بشر (پرسش و پاسخ) - اخلاق ۲۳

 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید