جلسات گذشته

"یازدهمین جلسه از فصل "حقوق بشر و اخلاق مدنی

توسعه اقتصادی و سیاسی در ایران

همراه با مهرداد حریری و مهرداد لقمانی

-----------------------------------------------

مکان: اتاق ۲۲۱۴، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۱ دسامبر ۲۰۱۲، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

-------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

توسعه اقتصادی و سیاسی در ایران

-------------------------------------------------------

:صدای جلسات

قسمت اول

قسمت دوم

-------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

توسعه اقتصادی و استراتژی‌های توسعه

The Harmonic Theory -by Mehrdad Loghmani

 منشور ۹۱

-------------------------------------------------------

جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید