جلسات گذشته

"دوازدهمین جلسه از فصل "حقوق بشر و اخلاق مدنی

حقوق کارگران و تشکل های کارگری در ایران

همراه با مهدی کوهستانی نژاد

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۸ دسامبر ۲۰۱۲، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

-------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

حقوق کارگران و تشکل های کارگری در ایران

-------------------------------------------------------

:صدای جلسات

قسمت اول

قسمت دوم

-------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

ضرورت ارتباط جنبش کارگری ایران با نهادهای بین المللی کارگری

-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید