جلسات گذشته

"سیزدهمین جلسه از فصل "حقوق بشر و اخلاق مدنی

قانون، عدالت و دستگاه قضایی در ایران 

همراه با حسین رئیسی

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۲۲۱۴، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

-------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

قانون، عدالت و دستگاه قضایی در ایران

-------------------------------------------------------

:صدای جلسات

قسمت اول

قسمت دوم

-------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

عدالت اجتماعی و عدالت فضایی یا منطقه ای

-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید