جلسات گذشته

"سومین جلسه از فصل "حقوق بشر و اخلاق مدنی

مبانی اخلاقی‌ و فلسفی‌ منشور ۹۱ 

همراه با رامین جهانبگلو

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۲۲۱۴، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۶ اکتبر ۲۰۱۲، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

-------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

مبانی اخلاقی‌ و فلسفی‌ منشور ۹۱

-------------------------------------------------------

:صدای جلسات

قسمت اول

قسمت دوم

-----------------------------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

Gandhi On Corresponding Duties and Rights

منشور ۹۱

-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید