جلسات گذشته

"چهارمین جلسه از فصل "حقوق بشر و اخلاق مدنی

آزادی دینی و آزادی از دین 

همراه با رامین جهانبگلو

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۲، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

-------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

آزادی دینی و آزادی از دین

-------------------------------------------------------

:صدای جلسات

قسمت اول

قسمت دوم

-----------------------------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

Serving Two Masters: Religion and the Secular State

منشور ۹۱

-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید