جلسات گذشته

"پنجمين جلسه از فصل "حقوق بشر و اخلاق مدنی

حکومت و خشونت پرهیزی 

همراه با رامین جهانبگلو و مهرداد لقمانی

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۲۲۱۴، ساختمان اويزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۲، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

-------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

حکومت و خشونت پرهیزی

-------------------------------------------------------

:صدای جلسات

قسمت اول

قسمت دوم

-----------------------------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

عدم خشونت؛ هم استراتژی، هم تاکتیک؟ گفتگو با رامین جهانبگلو

منشور ۹۱

-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید