جلسات گذشته

"ششمين جلسه از فصل "حقوق بشر و اخلاق مدنی

ارتباط بین حوزه عمومی و خصوصی و بحث برابری زن و مرد در جامعه

همراه با لیلی پورزند

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبريث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۱۲، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

-------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

ارتباط بین حوزه عمومی و خصوصی و بحث برابری زن و مرد در جامعه

-------------------------------------------------------

:صدای جلسات

قسمت اول

قسمت دوم

-----------------------------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

جنسیت، مسأله‌ای خصوصی یا عمومی؟

منشور ۹۱

-------------------------------------------------------

جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید