جلسات گذشته

"هفتمين جلسه از فصل "حقوق بشر و اخلاق مدنی

کثرت گرایی عقیدتی و حزبی و حق ايجاد هرگونه تشكل اجتماعى، سياسى، فرهنگى و مذهبى

همراه با رامین جهانبگلو

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۲۲۱۴، ساختمان اويزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۲، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

-------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

کثرت گرایی عقیدتی و حزبی و حق ايجاد هرگونه تشكل اجتماعى، سياسى، فرهنگى و مذهبى

-------------------------------------------------------

:صدای جلسات

قسمت اول

قسمت دوم

-----------------------------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

آیزایا برلین: درباره کثرت گرایی

منشور ۹۱

-------------------------------------------------------

جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید