جلسات گذشته

"نهمین جلسه از فصل "حقوق بشر و اخلاق مدنی

حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در ایران

همراه با رامین جهانبگلو

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۴۴۲۲، ساختمان اويزی ، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

-------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در ایران

-------------------------------------------------------

:صدای جلسات

قسمت اول

قسمت دوم

-----------------------------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

Earth Democracy and the Rights of Mother Earth

 منشور ۹۱

-------------------------------------------------------

جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید