جلسات گذشته

 

 بحران در ایران و ضرورت ایجاد گفتگوی ملی و دستیابی به خرد جمعی

 

همراه با رامین جهانبگلو 

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:    ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱  ، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

بحران در ایران و ضرورت ایجاد گفتگوی ملی و دستیابی به خرد جمعی - ۳۶ 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید