جلسات گذشته

 

حمله نظامی احتمالی علیه ایران و گفتگو و آشتی ملی

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:     ۳ دسامبر ۲۰۱۱ ، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

حمله نظامی احتمالی علیه ایران و گفتگو و آشتی ملی - دموکراسی ۳۵

 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید