جلسات گذشته

 

روشنفکری دینی

 

همراه با سروش دباغ

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:    ۵ نوامبر ۲۰۱۱  ، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

روشنفکری دینی - دموکراسی ۳۱ 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید