جلسات گذشته

 

انقلاب فرانسه و آرمان دموکراسی‌

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:     ۸ اکتبر ۲۰۱۱ ، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

انقلاب فرانسه و آرمان دموکراسی‌ - دموکراسی ۲۷ 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید