جلسات گذشته

آیا عدالت بین المللی ممکن است؟

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:  ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲،  از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

آیا عدالت بین المللی ممکن است؟ ( سخنرانی) - اخلاق ۲۱ 

 

آیا عدالت بین المللی ممکن است؟ ( پرسش و پاسخ) - اخلاق ۲۱

 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید