جلسات گذشته


      

"کانت: فلسفه ی نظری و عملی- "روشنگری چیست؟   

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

تاریخ: شنبه   ۱۳ ژوئن ۲۰۱۵
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

فصل کانت، جلسه نخست، روشنگری چیست؟- سخنرانی

فصل کانت، جلسه نخست، روشنگری چیست؟- پاسخ به پرسش ها 

 

   فایل های صوتی

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها
---------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متون زیر را مطالعه بفرمایید

 فوکو، میشل، درباره ی ‹روشنگری چیست›  ِ کانت، ترجمه ی همایون فولادپور

 Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?

 کانت، ایمانوئل، در پاسخ به پرسش: روشنگری چیست؟، ترجمه ی یدالله موقن

Immanuel Kant, What Is Enlightenment?

 ----------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید