جلسات گذشته


      

"کانت: فلسفه ی نظری و عملی- "معنای تاریخ کلی‌ از دیدگاه جهان وطنی

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

تاریخ: شنبه   ۲۰ ژوئن ۲۰۱۵
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
   فایل های صوتی

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها
---------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متون زیر را مطالعه بفرمایید

 کانت: معنای تاریخ کلی‌ از دیدگاه جهان وطنی

English Version
Kant: Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Perspective

 ----------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید