جلسات گذشته


      

"کانت: فلسفه ی نظری و عملی- "صلح پایدار

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

تاریخ: شنبه   ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

فصل کانت، جلسه سوم، صلح پایدار- سخنرانی

 

فصل کانت، جلسه سوم، صلح پایدار- پاسخ به پرسش ها

 

   فایل های صوتی

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها
---------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متون زیر را مطالعه بفرمایید

تلخیصی از صلح پایدار کانت

English Version
Kant. Toward Perpetual Peace

 ----------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید