جلسات گذشته


      

"کانت: فلسفه ی نظری و عملی- "صلح پایدار

جهان شمولی حقوق بشر؛ گوناگونی فرهنگی در نظام حقوق بین الملل با تکیه بر دیدگاههای فلسفی کانت. همراه با حسین رئیسی


   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

تاریخ: شنبه   ۴ ژوئیه ۲۰۱۵
   فایل های صوتی

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها
---------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متون زیر را مطالعه بفرمایید

 (آراء و عقاید امانوئل کانت در زمینه حقوق بین الملل (فلسفه حقوق بین الملل امانوئل کانت

جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی
فلسفه حقوق بین الملل و اندیشه انسان جهان وطن

 ----------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید