جلسات گذشته


      

"کانت: فلسفه ی نظری و عملی- "صلح پایدار

    صلح پایدار، ۲۰۰ سال بعد از کانت" ، همراه با کورش شهرام"

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

تاریخ: شنبه    ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۵
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

 

فصل کانت، جلسه پنجم، -سخنرانی 

 

فصل کانت، جلسه پنجم، -پاسخ به پرسش ها 


   فایل های صوتی

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها


---------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متون زیر را مطالعه بفرمایید

Glossary

Habermas, Kantian Pragmatism, and Truth
Kant Habermas and Democratic Peace

 ----------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید