جلسات گذشته

 

 

 

تجدد، قرآن و مساله ی فهم؛ همراه با مهدی خلجی

 ------------------------------------------------

مکان: اتاق ٤٤۲۲ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ١٢ آوریل ٢٠١٤، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

------------------------------------------------------  

 

تجدد، قرآن و مساله ی فهم- مهدی خلجی - سخنرانی

 

 

 

تجدد، قرآن و مساله ی فهم- مهدی خلجی -  پاسخ به پرسش ها 

-------------------------------------------------------

:در این جلسه بر سوالات زیر تمرکز می کنیم

 آیا «فهم» قرآن جایی هم برای «ایمان» می‌گذارد؟

 چرا ایرانی‌های «مدرن» به ندرت «متن‌های سنتی» را در افق تجدد تفسیر کرده‌اند؟ «سنت» برای «مدرن‌»های ایرانی به چه معناست؟

-------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

 

: صفحه ۴۴ تا ۵۸ کتاب 
------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید