جلسات گذشته

 

نگاهی به فیلم قیصر و لمپنیسم در ایران معاصر

 

همراه با عارف محمدی و رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:    ۱۲ مارس ۲۰۱۱ ، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

نگاهی به فیلم قیصر و لمپنیسم در ایران معاصر - مدرنیته‌ها ۲۱  

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید