جلسات گذشته

 

مدرنیته و آزادی ملی‌ در ایران

 

همراه با پیمان وهاب‌زاده

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:     ۱۳ نوامبر  ۲۰۱۰، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

مدرنیته و آزادی ملی‌ در ایران - مدرنیته‌ها ۱۰ 

 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید