جلسات گذشته

 

آموزش و تجدد در ایران در اواخر قرن ۱۹

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:      ۲۲ ژانویه  ۲۰۱۱ ، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

آموزش و تجدد در ایران در اواخر قرن ۱۹ - مدرنیته‌ها ۱۵

 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید