جلسات گذشته

 

ترکیه و ایران: تجربۀ مدرنیته و ظهور اسلامگرایی و پسا‌اسلامگرایی

همراه با مجتبی مهدوی 

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:     ۱۱ دسامبر۲۰۱۰  ، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

ترکیه و ایران: تجربۀ مدرنیته و ظهور اسلامگرایی و پسا‌اسلامگرایی - ۱۳

 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید