جلسات گذشته

 

ترکیه بین سنت و مدرنیته

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:     ۴ دسامبر ۲۰۱۰، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

ترکیه بین سنت و مدرنیته - مدرنیته‌ها ۱۲

 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید