جلسات گذشته

 

 

 

نیچه و مسأله ی اخلاق- جلسه اول 

 ------------------------------------------------

مکان: اتاق ٤٤۲۲ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۲٦ آوریل ٢٠١٤، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

------------------------------------------------------  

نیچه و مسأله ی اخلاق. جلسه اول. سخنرانی  

 

نیچه و مسأله ی اخلاق. جلسه اول. پاسخ به پرسش ها 

-------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

 


قسمت پیشگفتار کتاب " تبارشناسی اخلاق " نیچه

 
------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید