جلسات گذشته

 

 

 

نیچه و مسأله ی اخلاق- جلسه سوم

 ------------------------------------------------

مکان: اتاق ٤٤۲۲ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۱۰ مه  ٢٠١٤، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

------------------------------------------------------  

نیچه و مسأله ی اخلاق. جلسه سوم. سخنرانی.mp4

 

نیچه و مسأله ی اخلاق. جلسه سوم. پاسخ به پرسش ها 

-------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

 


نیچه و مسئلهٔ اخلاق - جلسه سوم

------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید