جلسات گذشته

 

 

 نیچه و مسأله ی اخلاق- جلسه پنجم

نیچه و سینما: ساختار شکنی یا نوسازی در بستری جدید

 ------------------------------------------------

مکان: اتاق ٤٤۲۲ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۲۴مه  ٢٠١٤، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

------------------------------------------------------  

نیچه و مسأله ی اخلاق. جلسه پنجم. سخنرانی

نیچه و مسأله ی اخلاق. جلسه پنجم. پاسخ به پرسش ها 

-------------------------------------------------------

:در این جلسه سعی می کنیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم

 چگونه روش نقد نیچه‌ای می تواند تاثیری بر روش‌های نقد فیلمی و آنالیز فیلم به طور مشخص داشته باشد؟-

 چگونه ایده‌های نیچه‌ای می تواند فرهنگ تماشا فعال، بینندگان فیلم را متأثر سازد؟-

 چگونه شخصیت‌های اپولنینی و داینوسی در عالم سینما با تصویر گذشته شده و آن‌ را غنی کرده اند؟-

 فیلم‌های ترسناک معمولا به صورت منفی‌ نگاشته می شوند, آیا و چگونه نگاه نیچه‌ای با این زاویه برخورد می‌کند؟-


-------------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

 


When Nietzsche wept (2007) with English subtitles


Godard and Nietzsche: A case for Filmosophy by Andrew Roland Jones


------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید