جلسات گذشته

 

 

 نیچه و مسأله ی اخلاق- جلسه ششم

نیچه و پرسش حقیقت

 ------------------------------------------------

مکان: اتاق ٤٤۲۲ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۳۱ مه  ٢٠١٤، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

------------------------------------------------------  

نیچه و مسأله ی اخلاق. جلسه ششم. سخنرانی

نیچه و مسأله ی اخلاق. جلسه ششم. پاسخ به پرسش ها 

-------------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

 


نیچه و مسئلهٔ اخلاق - جلسه ششم


-------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید