جلسات گذشته

 

 

 نیچه و مسأله ی اخلاق- جلسه هفتم

نیچه و مرگ خدا

 ------------------------------------------------

مکان: اتاق ٤٤۲۲ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۷ ژوئن  ٢٠١٤، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

------------------------------------------------------  

نیچه و مسأله ی اخلاق. جلسه هفتم. سخنرانی

نیچه و مسأله ی اخلاق. جلسه هفتم. پاسخ به پرسش ها  

-------------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

 


Session 7. Book 3 of The Gay Science 


-------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید