جلسات گذشته

 

 

 نیچه و مسأله ی اخلاق- جلسه هشتم

زرتشت نیچه کیست؟

 ------------------------------------------------

مکان: اتاق ٤٤۲۲ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ١٤ ژوئن  ٢٠١٤، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

------------------------------------------------------  

نیچه و مسأله ی اخلاق. جلسه ی هشتم. سخنرانی 

نیچه و مسأله ی اخلاق. جلسه ی هشتم. پاسخ به پرسش ها  

-------------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

 


-------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید