جلسات گذشته

  فلسفه شوپنهاور- جلسه ی دوم

 ------------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۱۵ فوریه ٢٠١٤، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

------------------------------------------------------  

  

فلسفه شوپنهاور- جلسه دوم- سخنرانی

 

  

فلسفه شوپنهاور- جلسه دوم- پاسخ به پرسش ها

-------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه    

 کتاب "جهان همچون اراده و بازنمود"،  پاراگرافهای پنجم و ششم    

------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید