جلسات گذشته

  فلسفه شوپنهاور- جلسه ی چهارم

 ------------------------------------------------

مکان: اتاق ٢٢١٤ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۱ مارس ٢٠١٤، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

------------------------------------------------------  

  

فلسفه شوپنهاور- جلسه چهارم- سخنرانی

 

 

فلسفه شوپنهاور- جلسه چهارم- پاسخ به پرسش ها

-------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه    

 کتاب "جهان همچون اراده و بازنمود"،  پاراگرافهای هفتم، هشتم و نهم    

------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید