جلسات گذشته

  فلسفه شوپنهاور- جلسه پنجم

 ------------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۸ مارس ٢٠١٤، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

------------------------------------------------------  

  

فلسفه شوپنهاور- جلسه پنجم- سخنرانی

 

  

فلسفه شوپنهاور- جلسه پنجم- پاسخ به پرسش ها

-------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه    

On Thinking for Oneself. By Arthur Schopenhauer   

------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید