جلسات گذشته

  فلسفه شوپنهاور- جلسه ی ششم

 ------------------------------------------------

مکان: اتاق ٢٢١٤ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۱٥  مارس ٢٠١٤، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

------------------------------------------------------  

 

فلسفه شوپنهاور- جلسه ششم- سخنرانی

 

  

فلسفه شوپنهاور- جلسه ششم- پاسخ به پرسش ها

-------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه    

   
------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید