جلسات گذشته

اولین جلسه از فصل فلسفه و سیاست

چرا به فلسفه سیاسی نیاز داریم؟

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۷ سپتامبر ۲۰۱۳، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

فلسفه و سیاست ۱

-------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

"فصل اول از کتاب "چرا به فلسفه سیاسی نیاز داریم؟

 -------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید