جلسات گذشته

 


دهمین جلسه از فصل فلسفه و سیاست

دین و صلح نزد اراسموس

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق۲۲۱۴ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۳، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------

قسمت اول:  صحبت‌های آغازین سخنران


قسمت دوم: پاسخ به پرسش ها  

 

۱۰ فلسفه و سیاست 

------------------------------------------------------- 

:متن پیشنهادی برای مطالعه


:صفحهٔ ۴۴ تا ۵۴ از کتاب

 


Erasmus: The compliant of peace

 -------------------------------------------------------

در این جلسه به سوالات زیر پرداختیم
 آیا اراسموس برای ایران امروز جالب و خواندنی است؟
 آیا می‌توان همزمان هم متفکری دینی بود و هم به صلح فکر کرد؟

-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید