جلسات گذشته

 


دوازدهمین جلسه از فصل فلسفه و سیاست

ژان بودئن و حاکمیت

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق۲۲۱۴ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران

ژان بودئن و حاکمیت سخنرانی

 

قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها 

ژان بودئن و حاکمیت پاسخ به پرسش ها 

------------------------------------------------------- 

:متن پیشنهادی برای مطالعه

 


 

The Rise and Fall of Commonwealths  -------------------------------------------------------

در این جلسه به سوالات زیر پرداختیم
 آیا به نظر شما نظریه حاکمیت بودئن برای فهم اندیشه سیاسی مدرن لازم است؟
 آیا نظریه بودئن در مورد سیاست و جامعه زمان خودش به نظر شما نظریه ای هومانیستی است؟

-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید