جلسات گذشته

 


سیزدهمین جلسه از فصل فلسفه و سیاست

 بردگی خودخواسته -اتیئن دو لا بویسی

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران

بردگی خودخواسته -اتیئن دو لا بویسی.سخنرانی 

 

قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها 

بردگی خودخواسته -اتیئن دو لا بویسی .پاسخ به پرسش ها 

------------------------------------------------------- 

:متن پیشنهادی برای مطالعه

 


صفحه ۳۹ تا  ۴۷   

The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude 


 -------------------------------------------------------

در این جلسه به سوالات زیر پرداختیم
 آیا به نظر شما بویسی منتقد استبداد است؟
 نقش و مسئولیت مردم در ایجاد و بقای دیکتاتوریها چیست؟
-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید