جلسات گذشته

 


هفدهمین جلسه از فصل فلسفه و سیاست

 

آیا خشونت تقدیر انسان است؟

 ------------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه  ١٨ ژانویه ٢٠١٤، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران

 

آیا خشونت تقدیر انسان است؟ سخنرانی 

 

قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها 

آیا خشونت تقدیر انسان است؟ پاسخ به پرسش ها  

------------------------------------------------------- 

:متن پیشنهادی برای مطالعه

 


 خشونت چیست؟      

 

 خشونت و ریشه های ذهنی آن 

-------------------------------------------------------

:در این جلسه به سوالات زیر پرداختیم

آیا نظریه مبارزه بدون خشونت را‌ یک استراتژی سیاسی و الزاماً تنها تاکتیک قابل قبول برای مبارزه آزادی‌خواهانه در هر شرایطی می‌دانید؟  

کدامين تعريف از خشونت را دقيق تر و قابل پذيرش می دانيد؟ و به نظر شما آيا اين شر زاده شده با بشر زاده ی ماهيت و سرشت آدمی ست يا صرفاً امری اکتسابی، يا آميزه ای از هر دو؟ 

 خشونت را برخی و در مقاطعی از تاريخ و زندگی آدميان محرک تحول فردی و اجتماعی پنداشته اند, و بسياری نيز پديده ای که انسان را به حضيض حيوانيت و دور ماندن آدمی از ويژگی های انسانی کشانده است, می دانند. آيا چنين دو گانگی ای واقعی و قابل پذيرش است؟ چگونه می توان تنها وجهی که هنوز نماد پاره ی حيوانی ی انسان (البته به تعبير بخش بزرگی از روانکاوان و روانشناسان) معرفی شده است را از ذهن و روان، و زندگی اجتماعی انسان زدود؟

-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید