جلسات گذشته

 نوزدهمین جلسه از فصل فلسفه و سیاست 

آیا عدم خشونت عقل سلیم است؟ 

 ------------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰ ، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه  ١ فوریه ٢٠١٤، از ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر

------------------------------------------------------  

آیا عدم خشونت عقل سلیم است؟. پاسخ به پرسش ها

------------------------------------------------------- 

:متن پیشنهادی برای مطالعه

 


گفت‌وگوي‌ رامين‌ جهانبگلو با دالايي‌ لاما  

 

-------------------------------------------------------

:در این جلسه به سوالات زیر پرداختیم
 به نظر شما چه فرهنگ شهروندی برای پیشبرد عدم خشونت در ایران لازم است؟ -
نقش شفقت و بخشش در این فرهنگ شهروندی چیست؟ -
 آیا رسیدن به چنین فرهنگی‌ محتاج گسست معرفتی است؟ -
-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید